Użytki ekologiczne

Z uwagi na dużą degradację środowiska spowodowaną pobliskim przemysłem liczba ustawowych form ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kędzierzyn nie jest duża. Najważniejszą ich formą u nas użytki ekologiczne.

Pomniki przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa rośnie kilkadziesiąt wiekowych drzew, z których 35 zostało uznanych jako pomniki przyrody.

Ochrona gatunkowa

Lasy Nadleśnictwa Kędzierzyn zamieszkują przedstawiciele licznych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Lasy HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)