Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn dominują siedliska lasów mieszanych i borów mieszanych. W składzie gatunkowym dominuje sosna. Przecietny wiek lasów na naszym terenie to 48 lat, a przeciętna zasobność wynosi 174 m sześc./ha.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

Łowiectwo jest istotnym elementem gospodarki leśnej, którego celem jest hodowla i ochrona zwierzyny oraz jej pozyskanie w drodze polowań lub odłowów. Gospodarka łowiecka jest częścią ekologii, gdzie wykorzystuje się wiedzę z zakresu nauk biologicznych, zootechniki i leśnictwa.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.