Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa rośnie kilkadziesiąt wiekowych drzew, z których 35 zostało uznanych jako pomniki przyrody.

Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z “Ustawą o ochronie
przyrody” (Art. 40) obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia
o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Zaliczamy do
nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, grupy
drzew, aleje, źródła, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe i inne.

Na gruntach Nadleśnictwa Kędzierzyn znajdują się 34 sztuki drzew pomnikowych

11 buków,

8 dębów,

5 wiązów,

4 jesiony,

3 graby,

1 lipa,

1 klon,

1 czereśnia ptasia

oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.


Największa liczba drzew pomnikowych znajduje się w leśnictwie Czajka – 13 drzew pomnikowych.

Najstarszy i największy dąb rośnie w leśnictwie Stara Kuźnia, liczy ponad 300 lat i 620 cm obwodu. Najokazalszy buk znajduje się w leśnictwie Blachownia, liczy 200 lat i 365 cm obwodu. Największy jesion znajduje się w leśnictwie Czajka ma 370 cm obwodu i ponad 200 lat.