Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa rośnie kilkadziesiąt wiekowych drzew, z których 35 zostało uznanych jako pomniki przyrody.

Są to

  • buki zwyczajne (13 sztuk),
  • dęby szypułkowe (8 szt.),
  • jesiony (4),
  • wiązy szypułkowe (3),
  • graby zwyczajne (3),
  • wiąz polny (1),
  • lipa drobnolistna (1),
  • klon pospolity (1),
  • czereśnia ptasia (1).

Najstarszy i największy dąb rośnie w leśnictwie Stara Kuźnia, liczy ponad 300 lat i 620 cm obwodu. Najokazalszy buk znajduje się w leśnictwie Blachownia, liczy 200 lat i 365 cm obwodu. Największy jesion znajduje się w leśnictwie Czajka ma 370 cm obwodu i ponad 200 lat.