Lista aktualności Lista aktualności

Oferta edukacyjna

Od szeregu lat Nadleśnictwo Kędzierzyn aktywnie prowadzi edukacje leśną w oparciu o opracowany program edukacji leśnej społeczeństwa. Sprzyja temu duże zapotrzebowanie społeczne, dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi mediami.

Naszym celem jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i wizerunku leśnika. Dość wspomnieć, że corocznie odwiedza nas ponad 3,5 tysiąca dzieci, młodzieży a także osób dorosłych.
W ramach prowadzonej edukacji leśnej, głównie z myślą o odwiedzającej nas młodzieży i dzieciach na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje kilka specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc, min.: ośrodek „Stampnica" w leśnictwie Stampnica oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn w Starej Kuźni.

W budynkach edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa przygotowaliśmy ciekawe wystawy przyrodnicze, istnieje także możliwość obejrzenia filmów przyrodniczych w nowoczesnej sali audio-wizualnej oraz spacer po ścieżce edukacyjnej. Trasa ścieżki, licząca niespełna 1,5 km przecina pobliski kompleks leśny, którego zróżnicowanie pozwala wędrującemu na zapoznanie się ze złożoną budową lasu, jego funkcjami oraz występującymi w nim zwierzętami i roślinami. Na szlaku ścieżki rozmieszczone są tablice, których tematyka przybliża otaczającą przyrodę oraz historię naszych lasów.

W ośrodku „Stampnica" organizowane są zielone klasy. Miejsce to wyposażone jest w tablice edukacyjne, wiatę, ławki, miejsce na ognisko plac zabaw dla dzieci oraz sanitariaty. Dla odwiedzających oprócz wycieczki po lesie z pogawędką, organizowane są ogniska, w zimie akcje dokarmiania zwierzyny.
Dzieci i młodzież z okolicznych szkół uczestniczą także w akcjach zalesienia i sprzątania śmieci i innych wspólnych akcjach.

Poza spotkaniami z leśnikami w terenie, pracownicy Nadleśnictwa biorą również udział w prelekcjach o tematyce leśnej  na zaproszenie  przedszkoli, szkół oraz innych instytucji.

Od kilku lat stale współpracujemy z lokalnymi mediami.

Wszystkie przedszkola i szkoły pragnące wziąć udział w zajęciach edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się za pośrednictwem dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego.