Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn wyznaczono lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 30/2014 z 15.12.2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach udostępnia również interaktywną mapę RDLP w Katowicach zawierającą wszystkie kategorie lasów HCVF.