Wydawca treści Wydawca treści

Szkółka leśna

Do wprowadzania młodego pokolenia lasu na zrębach używa się młodych drzewek wyhodowanych w szkółce leśnej.

Domek socjalnyW Nadleśnictwie Kędzierzyn szkółka leśna położona jest w oddziałach 22 d i 23 d w leśnictwie Czajka koło Kędzierzyna-Koźla.

Powierzchnia całkowita to 858 arów z tego pod produkcją 417,40 arów, w tym:

  • na gruncie - 403,92 arów
  • koryta Dünemanna (7 szt.) - 5,96 arów
  • tunele  (6 szt.) - 8,52 arów

Kwatery przedzielone są tzw. kulisami, które stanowią pasy krzewów i modrzewie. Wzdłuż potoku, który przepływa przez środek szkółki ciągnie się malowniczy drzewostan sosnowy w wieku ok. 100 lat i stanowiskiem bluszcza pospolitego (Hedera helix).

Stanowisko bluszcza pospolitego, zbiornik na Potoku Lenartowickim

Wybudowany na wspomnianym potoku zbiornik wodny z zastawką służy do poboru wody dla deszczowni a także pełni funkcję zbiornika przeciwpożarowego. Na szkółce wybudowano ciągi komunikacyjne z dojazdem do kwater i koryt Dünemanna. Ze względu na zróżnicowanie gleby na kwaterach możliwa jest produkcja gatunków lekkonasiennych (np. brzozy, sosny) i ciężkonasiennych (np. dębu, buka).

Kulisy, produkcja szkółkarska w warunkach kontrolowanych

Powierzchnie ugorowane utrzymywane są głównie w formie ugorów zielonych obsianych roślinami motylkowymi (np. łubinem).

Na szkółce założono mateczniki dziewięciu różnych kultywarów wierzby oraz matecznik porzeczki czarnej. Wykorzystywane są one głównie w formie zrzezów i zrzezów ukorzenionych pod zamówienia kół łowieckich i dla wzbogacenia bioróżnorodności zakładanych upraw. Na szkółce znajduje się kompostownia z doprowadzonym utwardzonym wjazdem.

Szopa Allemana, magazyn sprzętu, matecznik wierzby zgryzowej

Średnioroczna produkcja wynosi około 1 miliona sadzonek i zaspokaja prawie w pełni potrzeby Nadleśnictwa w zakresie odnowień i poprawek.