Hodowla lasu

Podstawowymi zadaniemi hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów oraz tworzenie nowych, z uwzglednieniem istniejacych warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu to szeroki dział leśnictwa, który obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację upraw leśnych oraz drzewostanów.

Szkółka leśna

Do wprowadzania młodego pokolenia lasu na zrębach używa się młodych drzewek wyhodowanych w szkółce leśnej.

Monitoring zmian

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zadań z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw