Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Ochrona przeciwpożarowa

Największym wrogiem lasu jest ogień. Leśnicy Nadleśnictwa Kędzierzyn wraz z leśnikami z sąsiednich nadleśnictw - Rudy Raciborskie i Rudziniec, przekonali się o tym bardzo dotkliwie w 1992 r., kiedy ogień strawił las na powierzchni blisko 10 tys. hektarów.

Monitoring uszkodzeń

Zmiany środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę i zasoby wodne - informacja o monitoringu uszkodzeń o charakterze biotycznym (Formularz nr 3 IOL) oraz informacja o monitoringu uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby (Formularz nr 4 IOL)