Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring uszkodzeń

Zmiany środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę i zasoby wodne - informacja o monitoringu uszkodzeń o charakterze biotycznym (Formularz nr 3 IOL) oraz informacja o monitoringu uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby (Formularz nr 4 IOL)