Położenie

Nadleśnictwo Kędzierzyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Obszar Nadleśnictwo Kędzierzyn jest położone na południu Polski we wschodniej części województwa opolskiego w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, prudnickim, strzeleckim, krapkowickim oraz w zachodniej części województwa śląskiego - w powiecie gliwickim.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do spaceru po lesie w oczekiwaniu na wiosnę

Historia

Lasy Nadleśnictwa Kędzierzyn w swojej historii obserwowały rozwój rewolucji przemysłowej, były świadkami III Powstania Śląskiego, a także doświadczyły koszmarów II Wojny Światowej

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Kędzierzyn informuje, że uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu pt. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Siedziba Nadleśnictwa Kędzierzyn

Siedziba Nadleśnictwa położona jest w środku kompleksu leśnego na skraju miejscowości Stara Kuźnia. Zabudowania, w skład których wchodzi dom, stajnia, stodoła i wieża powstały w 1876 roku. Gospodarzem obiektu do II wojny światowej był łowczy książęcego rodu Hohenlohe.