Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Kędzierzyn posiada rozbudowaną bazę edukacyjną.

Oferta edukacyjna

Od szeregu lat Nadleśnictwo Kędzierzyn aktywnie prowadzi edukacje leśną w oparciu o opracowany program edukacji leśnej społeczeństwa. Sprzyja temu duże zapotrzebowanie społeczne, dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi mediami.