Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Od szeregu lat Nadleśnictwo Kędzierzyn aktywnie prowadzi edukacje leśną w oparciu o opracowany program edukacji leśnej społeczeństwa. Sprzyja temu duże zapotrzebowanie społeczne, dobra współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz lokalnymi mediami.

Naszym celem jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i wizerunku leśnika. Dość wspomnieć, że corocznie odwiedza nas ponad 3,5 tysiąca dzieci, młodzieży a także osób dorosłych.
W ramach prowadzonej edukacji leśnej, głównie z myślą o odwiedzającej nas młodzieży i dzieciach na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje kilka specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc, min.: ośrodek „Stampnica" w leśnictwie Stampnica oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Nadleśnictwa Kędzierzyn w Starej Kuźni.

W budynkach edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa przygotowaliśmy ciekawe wystawy przyrodnicze, istnieje także możliwość obejrzenia filmów przyrodniczych w nowoczesnej sali audio-wizualnej oraz spacer po ścieżce edukacyjnej. Trasa ścieżki, licząca niespełna 1,5 km przecina pobliski kompleks leśny, którego zróżnicowanie pozwala wędrującemu na zapoznanie się ze złożoną budową lasu, jego funkcjami oraz występującymi w nim zwierzętami i roślinami. Na szlaku ścieżki rozmieszczone są tablice, których tematyka przybliża otaczającą przyrodę oraz historię naszych lasów.

Zajęcia odbywają się również na szkółce leśnej w leśnictwie Czajka, gdzie dzieci i młodzież może zobaczyć jak produkuje się sadzonki, które trafią do lasu.

W ośrodku „Stampnica" organizowane są zielone klasy. Miejsce to wyposażone jest w tablice edukacyjne, wiatę, ławki, miejsce na ognisko plac zabaw dla dzieci oraz sanitariaty. Dla odwiedzających oprócz wycieczki po lesie z pogawędką, organizowane są ogniska, w zimie akcje dokarmiania zwierzyny.
Dzieci i młodzież z okolicznych szkół uczestniczą także w akcjach zalesienia i sprzątania śmieci i innych wspólnych akcjach.

Poza spotkaniami z leśnikami w terenie, pracownicy Nadleśnictwa biorą również udział w prelekcjach o tematyce leśnej  na zaproszenie  przedszkoli, szkół oraz innych instytucji.

Od kilku lat stale współpracujemy z lokalną rozgłośnią radiową Radio PARK i tworzymy wspólnie  audycje radiowe dla dzieci.

Przy Nadleśnictwie od lat funkcjonuje Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Raróg", którym swoimi występami uświetnia imprezy okolicznościowe, uroczystości oraz festyny, w które Nadleśnictwo czynnie się włącza.

Wszystkie przedszkola i szkoły pragnące wziąć udział w zajęciach edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się za pośrednictwem dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego.

Działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony bioróżnorodności  prowadzone przez Nadleśnictwo Kędzierzyn realizowane są w ramach projektów  pn. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn oraz Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – etap II, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.