Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Kędzierzyn posiada rozbudowaną bazę edukacyjną.

Izba Przyrodniczo-leśna w Starej Kuźni jest głównym obiektem edukacyjnym Nadleśnictwa. W izbie dla odwiedzających przygotowane zostały ciekawe wystawy przyrodnicze oraz sala multimedialna. Bezpośrednio przy obiekcie znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna długości 1,5 km, która przecina pobliski kompleks leśny. W sąsiedztwie Nadleśnictw, jako uzupełnienie ścieżki, powstaje park dendrologiczny z kolekcją rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Drugim obiektem przygotowanym z myślą o prowadzeniu edukacji leśnej jest Leśny Ośrodek edukacyjny Stampnica. Obiekt ten wyposażony jest w wiatę z ławkami i stołami oraz miejsce na ognisko. W ramach edukacji leśnej odbywają się tam zajęcia terenowe.

Zajęcia edukacyjne odbywają się również na szkółce leśnej w leśnictwie Czajka. Tutaj  dzieci i młodzież mogą zobaczyć jak produkuje się sadzonki, które trafią później do lasu.