ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE KĘDZIERZYN

Informacja na stronę nadleśnictwa nt. Programu „Zanocuj w lesie”

[nazwa obszarów -Sławięcice, Pokrzywnica, Kędzierzyn ]

Mamy to!! Na naszym ciekawym, zróżnicowanym terenie przygotowaliśmy dla Państwa 1500 ha specjalnych obszarów, gdzie na łonie natury miłośnicy obozowania w lesie mogą bezpiecznie delektować się przyrodą bez obaw naruszenia ustawy o lasach. Obszar został wprowadzony Decyzją nr3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn z dnia 22.04.2021. Nowy Regulamin programu Zanocuj w Lesie, który jest załacznikiem do  Decyzji 5/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kędzierzyn z dnia 18.07.2022 r. pod pewnymi warunkami dopuszcza mozliwość używania kuchenek gazowych na terenach objetych programem.

[mapa obszaru z zaznaczonymi istniejącymi obiektami typu: parking. – w załączniku zamieszczonym poniżej tekstu]

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone (IOS), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu – w załączniku zamieszczonym poniżej tekstu]
 2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem -> mapa okresowego zakazu wstępu do lasu
 3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [lhttps://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3] 
 4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (proszę śledzić na stronie internetowej Nadleśnictwa). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych [informacje na stronach internetowych poszczególnych gmin],
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres :
 8. kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl, anna.buczkowska@katowice.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Anna Buczkowska – Specjalista SL ds. Ochrony lasy i Edukacji leśnej, anna.buczkowska@katowice.lasy.gov.pl, 530 555 464, 77 40 63 081

[Materiały do pobrania – regulamin, mapy, formularz zgłaszania noclegów - w załączniku zamieszczonym poniżej tekstu ]

 Nadleśnictwo Kędzierzyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.