Wydawca treści Wydawca treści

Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.13 RODO

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Danych Osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Nadleśnictwem jest Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni ul. Brzozowa 48, e-mail: kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Nadleśnictwem Kędzierzyn pod adresem e-mail rodo.kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa  na podstawie art.6 ust 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Dane mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostęp[u do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.