Archiwum aktualności 2013 Archiwum aktualności 2013

Sprzedaż nieruchomości w Sławięcicach

Protokół z przebiegu negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - byłej siedziby Nadleśnictwa Kędzierzyn stanowiącej własność Skarbu Państwa ww zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Kędzierzyn