Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
(77) 483 22 22

Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48
47-246 Kotlarnia

Nr. konta BNP Paribas Bank Polska S.A

38 1600 1462 1027 6150 4000 0001

NIP: 749 000 79 57

Kontakt telefoniczny w sprawie minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i legów ptaków na terenie Nadleśnictwa Kedzierzyn:600 809 023, 602 126 002, 530 555 464

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn
Paweł Hajduk
77 406 30 72
Zastępca Nadleśniczego
Marek Kłos
77 4063074; IP: 3210311
Główny księgowy
Agnieszka Furman
77 4063075; IP: 3210611

Dział Gospodarki Leśnej

Marek Kłos
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 77 4063074; IP: 3210311
Marcin Nieckarz
Pozyskanie drewna
Tel.: 77 4063081; IP: 3210331
Anna Buczkowska
Ochrona Lasu, Edukacja leśna
Tel.: 77 4063081; IP: 3210333
Adam Tomaszewski
Stan posiadania, Nasiennictwo i Selekcja
Tel.: 77 4063082; IP: 3210334
Przemysław Ozga
Hodowla lasu, Łowiectwo, Administrator SILP
Tel.: 77 4063082; IP: 3210332
Tymoteusz Nowicki
Sprzedaż drewna, Ochrona przeciwpożarowa lasu
Tel.: 77 4063085; IP 3210335

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Furman
Główny Księgowy
Tel.: 77 4063075; IP: 3210611
Sabina Jacek
Księgowa
Tel.: 77 4063078; IP 3210613
Ewa Muenzer
Księgowa
Tel.: 77 4063083; IP 3210600
Marta Kocieniewska
Księgowa
Tel.: 77 4063076 IP: 3210612
Partycja Komenda
Starsza Księgowa
Tel.: 77 4063076 IP: 3210612

Stanowisko ds. Pracowniczych

Jolanta Kiełbasa
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 77 483 22 22

Posterunek Straży Leśnej

Janusz Ryszawy
p.o Komendanta
Tel.: 77 4063084; IP: 3210222
Wiesław Bury
Strażnik Leśny
Tel.: 77 4063084; IP: 3210222

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Rockstein
Sekretarz Biura
Tel.: 77 4063080 IP: 3210671
Małgorzata Walisko
Starszy specjalista ds. Administracji
Tel.: 77 4063077 IP: 3210101
Kacper Sielski
Referent
Tel.: 77 4063071 IP: 3210672

Kontrola i nadzór

Piotr Arent
Inżynier Nadzoru
Tel.: 77 40 63 079; IP: 3210211