Web Content Display Web Content Display

Headquarters PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn
(77) 483 22 22
(77) 40 63 070

Stara Kuźnia, ul. Brzozowa 48
47-246 Kotlarnia

 

Kontakt telefoniczny w sprawie minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i legów ptaków na terenie Nadleśnictwa Kedzierzyn:600 809 023, 602 126 002, 530 555 464

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kędzierzyn
Paweł Hajduk
77 406 30 72
Zastępca Nadleśniczego
Marek Kłos
77 4063074; IP: 3210311
Główny księgowy
Agnieszka Furman
77 4063075; IP: 3210611

Dział Gospodarki Leśnej

Marek Kłos
Zastępca Nadleśniczego
Phone number: 77 4063074; IP: 3210311
Przemysław Skoczek
Pozyskanie i sprzedaż drewna, BHP
Phone number: 77 4063081; IP: 3210331
Anna Buczkowska
Ochrona Lasu, Edukacja leśna
Phone number: 77 4063081; IP: 3210333
Adam Tomaszewski
Stan posiadania, Ochrona p-poż
Phone number: 77 4063082; IP: 3210334
Przemysław Ozga
Hodowla lasu, Łowiectwo, Administrator SILP
Phone number: 77 4063082; IP: 3210332

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Furman
Główny Księgowy
Phone number: 77 4063075; IP: 3210611

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Piotr Rockstein
Sekretarz Biura
Phone number: 77 4063080; IP: 3210671

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Dyjas
Komendant
Phone number: 77 4063084; IP: 3210222

Kontrola i nadzór

Piotr Arent
Inżynier Nadzoru
Phone number: 77 40 63 079; IP: 3210211