Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

 


Certyfikat FSC

 

Certyfikat FSC®

 


Monitoring stanu lasu

Tabele z wynikami monitoringu stanu lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach znajdują się na stronie internetowej Dyrekcji (Nasza praca -> Certyfikaty -> Monitoring stanu lasu)