Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn dominują siedliska lasów mieszanych i borów mieszanych. W składzie gatunkowym dominuje sosna. Przecietny wiek lasów na naszym terenie to 48 lat, a przeciętna zasobność wynosi 174 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 48 proc. – lasy mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych i domieszką gatunków iglastych
 • 37 proc. – bory mieszane, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych i domieszką gatunków liściatych
 • 14 proc. – lasy, czyli z przewagą gatunków liściastych.
 • 1 proc. - lasy mieszane bagienne, olsy jesionowe i lasy wilgotne

Udział gatunków lasotwórczych w aspekcie powierzchniowym:

 • 65 proc. – sosna,
 • 17 proc. –  brzoza,
 • 7 proc. – dąb,
 • 5 proc. – olsza
 • 1 proc. - modrzew
 • 5 proc. – pozostałe

 
Powierzchniowy udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 34 proc. – I klasa
 • 9 proc. – II klasa
 • 23 proc. – III klasa
 • 14 proc. – IV klasa
 • 10 proc. – V klasa
 • 10 proc. – VI klasa i starsze