Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Kędzierzyn

Nadleśnictwo Kędzierzyn wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Obszar Nadleśnictwo Kędzierzyn jest położone na południu Polski we wschodniej części województwa opolskiego w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, prudnickim, strzeleckim, krapkowickim oraz w zachodniej części województwa śląskiego - w powiecie gliwickim.

Położenie Nadleśnictwa Kędzierzyn

Położenie Nadleśnictwa Kędzierzyn w granicach RDLP Katowice

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa

Nadleśnictwo swym zasięgiem (351 km2) obejmuje 11 gmin, w tym 4 miasta:

 • miasta: Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Ujazd, Głogówek;
 • gminy: Bierawa, Cisek, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Ujazd, Miasto Ujazd, Rudziniec, Walce.

Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa Kędzierzyn wynosi ponad 11,5 tys. hektarów. Lasy Nadleśnictwa są podzielone na 10 leśnictw:

 • Blachownia
 • Brzeźce
 • Czajka
 • Kotlarnia
 • Niezdrowice
 • Pokrzywnica
 • Rudziniec
 • Sławięcice
 • Stampnica
 • Stara Kuźnia

  Podział administracyjny Nadleśnictwa Kędzierzyn