Asset Publisher Asset Publisher

Projekt Małe Miasto

Nadleśnictwo Kędzierzyn w dniach 13-17.09.2021 brało udział w projekcie „Małe Miasto” j Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7.  we współpracy z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Domem Kultury Koźle przy ul. Skarbowej 10.

Kluczowym działaniem „Małego Miasta” jest symulacja dorosłego życia przez uczestników, którzy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 9 do 12 lat z publicznych szkół podstawowych w gminie. W projekcie uczestniczyły dzieci z placówek zlokalizowanych na terenie miasta, w sumie 110 dzieci.

Uczestnicy mieli możliwość czynnego udziału przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże, zlokalizowanych w Małym Mieście. Na stanowisku Nadleśnictwo Kędzierzyn młodzi ludzie mogli zapoznać się z zawodem leśnika. Warsztaty zorganizowane zostały na stanowiskach, które były jednocześnie miejscem nauki praktycznej Uczestników.

Uczestnicy Projektu wykonywali czynności pod okiem fachowców/nauczycieli zawodu, co najmniej trzy godziny dziennie, po uprzednim instruktażu.

Projekt zakończył się sukcesem było dużo nauki oraz zabawy.