Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Nadleśnictwo Kędzierzyn ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn. 
Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna o numerze 543/4, położona w Starej Kuźni, gmina Bierawa, która jest objęta księgą wieczystą nr OP1K/00046908/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.
W załączeniu: ogłoszenie o przetargu oraz formularz oferty